Brändinrakennus & luova suunnittelu|Artikkelit|

Brändikäsikirja apuna brändin hallinnassa

Brändikäsikirja on dokumentti, joka sisältää ohjeet ja suuntaviivat yrityksen tai organisaation brändin toteuttamiseen eri viestintäkanavissa. Se voi sisältää arvot, tavoitteet, kohderyhmät, viestintätyylin, äänensävyn sekä graafisen ohjeiston, eli muun muassa logon, väripaletin ja typografian. Brändikäsikirja voi olla niin laaja tai suppea kuin on tarpeen – ja sitä on tarkoitus kehittää yrityksen kasvun mukana.

Brändikäsikirja on kattava opas organisaation brändin rakentamiseen ja ylläpitämiseen. Se toimii ohjeena kaikille brändiin liittyvissä tehtävissä toimiville ja varmistaa, että organisaation viestintä ja visuaalinen ilme ovat johdonmukaisia, tunnistettavia ja heijastavat brändin arvoja. Brändikäsikirja on tehokas työkalu brändin hallinnassa ja auttaa organisaatiota erottumaan kilpailijoistaan ja rakentamaan pitkäaikaista brändiuskollisuutta asiakkaiden keskuudessa.

Brändikäsikirja on enemmän kuin tiedostojen syövereihin unohtuva dokumentti

Se on yrityksen brändin ytimessä oleva työkalu, joka auttaa luomaan vahvan brändi-ilmeen ja erottumaan kilpailijoista. Panostamalla brändikäsikirjaan ja sen tehokkaaseen hyödyntämiseen, yritys voi rakentaa pitkäaikaista ja menestyvää brändiä.

Brändikäsikirja voi sisältää esimerkiksi seuraavat osa-alueet:

1. Brändin ydinviesti ja arvot:
Käsikirja määrittelee yrityksen tai organisaation perusviestin ja arvot, joita pyritään välittämään asiakkaille ja sidosryhmille.

2. Viestintätyyli:
Käsikirja määrittelee viestintätyylin ja tavan kommunikoida eri kohderyhmille. Se voi sisältää ohjeita kielenkäytöstä, äänensävystä, sanavalinnoista ja tyylistä, joita organisaation tulisi noudattaa viestinnässään.

3. Logot ja visuaalinen ilme:
Käsikirjaan voidaan sisällyttää graafinen ohjeisto. Vähintään käsikirjassa tulisi olla ohjeet logon käytöstä, eli värit, sijoittelut, suoja-alueet ja koot. Lisäksi siinä voi olla ohjeita typografian käytöstä, väripaletista, kuvien ja grafiikan tyylistä sekä muista visuaalisista elementeistä, jotka liittyvät brändin tunnistettavuuteen.

4. Graafiset ohjeet:
Käsikirja voi sisältää ohjeet ja esimerkit brändin visuaalisen ilmeen käytöstä eri markkinointimateriaaleissa, kuten esitteissä, mainoksissa ja verkkosivuilla.

5. Sosiaalisen median ja verkkoviestinnän ohjeistus:
Brändikäsikirja voi sisältää erillisen osion, joka käsittelee sosiaalisen median ja verkkoviestinnän käytäntöjä, kuten ohjeita brändin edustamisesta sosiaalisessa mediassa, hashtagien käytöstä ja vastuullisesta vuorovaikutuksesta verkossa.

 

Brändikäsikirjaa voi ja kannattaa päivittää. Brändi kehittyy ja markkinatrendit muuttuvat, joten on tärkeää päivittää brändikäsikirjaa vastaamaan uusia tarpeita. Brändikäsikirja ei saa jäädä staattiseksi dokumentiksi, vaan sen tulee elää ja kasvaa yrityksen mukana.

Panostamalla brändikäsikirjaan ja sen tehokkaaseen hyödyntämiseen, organisaatio tai yritys rakentaa ja ylläpitää vahvaa ja tunnistettavaa brändiä. Sen avulla on mahdollista tehostaa viestintää, suojata brändiä, erottautua kilpailijoista ja antamaan selkeät toimintaohjeet kaikille brändin kanssa työskenteleville.
 

Puuttuuko teiltä brändikäsikirja tai onko graafinen ohjeistonne jäänyt lojumaan pöytälaatikkoon?


Autamme niin olemassa olevia brändejä kuin uusiakin yrityksiä brändikäsikirjan rakentamisessa ja siitä hyödyn irti ottamisessa. Varaa maksuton etätapaaminen, niin keskustellaan siitä, miten voisimme auttaa teitä brändinne kasvattamisessa. Jos jo tiedät, mitä tarvitset – pyydä tarjous.


Lue myös nämä