Brändinrakennus & luova suunnittelu|Artikkelit|

Brändikäsikirja: Vahvan brändi-ilmeen rakentamisen tehokas työkalu

Brändikäsikirjan tavoitteena on varmistaa, että yrityksen tai organisaation brändi ja viestintä ovat johdonmukaisia, tunnistettavia ja heijastavat arvoja. Se auttaa myös uusia työntekijöitä, kumppaneita ja suunnittelijoita ymmärtämään brändin identiteettiä ja tarjoaa selkeät ohjeet brändin rakentamiseen ja toteuttamiseen eri kanavissa.

Brändikäsikirja toimii viiteaineistona ja ohjeistuksena kaikille, jotka työskentelevät brändin parissa, kuten markkinointi- ja viestintätiimille, suunnittelijoille, painotaloille ja mainostoimistoille. Brändikäsikirja varmistaa, että yrityksen viestintä on yhdenmukaista ja heijastaa brändin ydinarvoja.

Brändikäsikirjan luomisessa yrityksiä auttaa mainostoimistokumppani. Usein brändikäsikirja laaditaan brändiuudistuksen tai logosuunnittelun yhteydessä.

Miksi brändikäsikirja on tärkeä?

Brändikäsikirja on tärkeä työkalu brändin hallinnassa ja varmistaa, että organisaatio tai yritys rakentaa ja ylläpitää vahvaa ja tunnistettavaa brändiä. Se auttaa luomaan yhtenäisyyttä, suojaamaan brändiä, erottamaan kilpailijoista, tehostamaan viestintää ja antamaan selkeät ohjeet brändin toteuttamiseen eri tilanteissa. 

 1. Yhtenäisyys:
  Brändikäsikirja auttaa luomaan yhtenäisen ja tunnistettavan brändi-ilmeen. Yhdenmukaisuus on avainasemassa brändin vahvistamisessa ja asiakkaiden luottamuksen herättämisessä. Kun yrityksen viestintä, graafinen ilme ja markkinointimateriaalit ovat yhtenäisiä, se luo vahvan ja johdonmukaisen vaikutelman. Voidaan jopa luoda vaikutelmaa isommasta tekijästä kuin yritys onkaan – ja näin mahdollistaa kasvua.

 2. Brändin suojaaminen:
  Brändikäsikirja sisältää ohjeet organisaation logojen, värien ja muiden visuaalisten elementtien käytöstä. Tämä auttaa suojelemaan brändiä väärinkäytöksiltä ja varmistaa, että brändielementtejä käytetään oikein ja asianmukaisesti.

 3. Kilpailijoista erottuminen:
  Erottuva brändi erottautuu markkinoilla kilpailijoistaan. Kun yrityksellä on selkeä brändi-ilme ja eri kanavissa tunnistettavia elementtejä, asiakkaat muistavat yrityksen helpommin. Brändin vahvistuminen johtaa usein parempaan asiakasuskollisuuteen.

 4. Viestinnän tehokkuus:
  Brändikäsikirja tarjoaa selkeät ohjeet viestinnän tyylistä, kielenkäytöstä ja äänensävystä. Tämä auttaa organisaatiota kommunikoimaan tehokkaasti ja yhdenmukaisesti eri kohderyhmille.

 5. Sisäinen ohjaus:
  Brändin parissa työskenteleville brändikäsikirja toimii sisäisenä ohjausdokumenttina. Se auttaa uusia työntekijöitä ymmärtämään yrityksen arvot ja periaatteet, sekä tarjoaa selkeät ohjeet brändin toteuttamiseen eri tehtävissä. Brändin yhtenäisyys ja vahvuus heijastuvat työntekijöiden tekemään työhön ja asiakaspalveluun.

 6. Kumppanuudet ja yhteistyökumppanit:
  Brändikäsikirja on hyödyllinen myös yhteistyökumppaneille, kuten mainostoimistoille, painotaloille, suunnittelijoille ja muiden organisaatioiden kanssa tehtävään yhteistyöhön. Se auttaa varmistamaan, että brändiä edustetaan oikealla tavalla yhteistyön eri vaiheissa.
   

Miten brändikäsikirjaa voi hyödyntää tehokkaasti yrityksessä?

Brändikäsikirjaan kannattaa panostaa, sillä huolellisesti ja kattavasti koottuna se on pitkäikäinen työkalu, joka ohjaa yrityksen brändi-ilmettä vuosien ajan.

Olipa kyse markkinointimateriaaleista, verkkosivuista, sosiaalisesta mediasta tai asiakaspalvelusta, brändikäsikirjan ohjeita ja suuntaviivoja tulee noudattaa. Näin varmistetaan brändin yhtenäisyys ja vahvuus kaikissa asiakaskohtaamisissa.

Brändikäsikirjaa voi ja kannattaa päivittää. Brändi kehittyy ja markkinatrendit muuttuvat, joten on tärkeää päivittää brändikäsikirjaa vastaamaan uusia tarpeita. Brändikäsikirja ei saa jäädä staattiseksi dokumentiksi, vaan sen tulee elää ja kasvaa yrityksen mukana. Lue blogistamme myös mitä kaikkea hyvän brändikäsikirjan tulisi sisältää.
 

Päivitetäänkö teille brändikäsikirja?

Olisimmeko me oikea mainostoimistokumppani teidän brändikäsikirjanne eloon herättämiseen? Varaa meille maksuton etätapaaminen, jossa keskustellaan tarpeistanne ja siitä, miten voisimme auttaa teitä brändinne kasvattamisessa. Jos jo tiedät, mitä tarvitset – pyydä tarjous.


Lue myös nämä