Verkkosivustot & muu digi|Markkinointi & mainonta|Artikkelit|

Digimarkkinoinnin sanakirja

Digimarkkinointi tai digitaalinen markkinointi tarkoittaa mitä tahansa markkinointia, joka toteutetaan elektronisille laitteille, kuten älypuhelimille, tietokoneille tai tableteille. Se voi olla esimerkiksi display-mainontaa, verkkosivusto tai sisältömarkkinointia. Digimarkkinointiin liittyy paljon lyhenteitä ja sanastoa, tarkista tästä listasta mitä ne tarkoittavat!

Analytiikka Hakukoneet Markkinointi Verkkosivusto

ANALYTIIKKA

Google Analytics (GA)

Googlen ilmainen analytiikkatyökalu Analytics on monipuolinen työkalu digimarkkinoinnin avuksi. Analytics-seurantakoodi asennetaan verkkosivustolle ja sen avulla seurataan kävijämääriä, suosituimpia sivuja, istuntojen pituuksia ja paljon muuta informaatiota sivustolta, jotka voivat edesauttaa markkinoinnin suunnittelussa, tulosten seuraamisessa ja sisällöntuotannon optimoimisessa.

Google Tag Manager (GTM)

Tag Manager on Googlen ilmainen työkalu, joka helpottaa erilaisten tagien lisäämistä sivuille. Tagien avulla voidaan seurata sivuston kävijöiden toimintaa sivustolla. Seuranta voidaan laittaa esimerkiksi napille, ja näin saadaan tieto kuinka moni käyttäjä kyseistä nappia on klikannut. Tiedot voidaan yhdistää Google Analyticsiin. 

Klikkausprosentti

CTR / Click Through Rate

Klikkausprosentti tarkoittaa suhdetta linkin nähdeiden ja sitä klikanneiden välillä. Esimerkiksi jos sata ihmistä on nähnyt Google AdWords -mainoksesi, ja heistä viisi on klikannut sitä, on mainoksen klikkausprosentti 5 %.

Search Console

Googlen Search Console on ilmainen työkalu hakukoneoptimoinnin avuksi. Sen avulla saadaan dataa mm. sivun hakukonenäkyvyydestä. Se myös tarvittaessa ilmoittaa, jos sivuston hakukoneoptimointiin on tehtävä parannuksia. Search Console voidaan yhdistää sivuston Analytics-tiliin.

Välitön poistumisprosentti

Bounce rate

Bounce rate kertoo sivustosi houkuttelevuudesta, eli kuinka paljon kävijät viihtyvät sivustolla. Prosentti lasketaan siitä, kuinka iso osa kävijöistä poistuu sivustolta ilman, että selaa yhtä sivua pidemmälle.


HAKUKONEET

Avainsana

Keyword

Avainsanat ovat sanoja, termejä tai lausekkeita, jotka kuvaavat verkkosivuston sisältöä. Tavoitteena on käyttää sellaisia sanoja, joita potentiaaliset asiakkaat käyttävät etsiessään tarjottavaa palvelua hakukoneella.

Avainsanatutkimus

Keyword research

Ennen avainsanojen käyttämistä on hyvä tutkia niiden kannattavuutta, eli tehdä avainsanatutkimusta. Avainsanoista selvitetään mm. kuinka suosittuja ja kilpailtuja ne ovat.

Hakukone

Search engine

Hakukoneella voidaan etsiä sisältöä verkosta käyttäen hakusanoja tai -lausekkeita. Suomessa hakukoneena käytetään ylivoimaisesti eniten Googlea. Muita hakukoneita ovat mm. Bing, Yahoo! ja DuckDuckGo.

Hakurobotti

Ohjelma, joka ryömii läpi verkon, etsii ja indeksoi verkkosivuja. Robotti löytää sivut seuraamalla sivujen välisiä linkkejä. Jos hakurobotti ei löydä sivua, sitä ei voida näyttää hakutuloksissa.

Hakukoneoptimointi

SEO / Search Engine Optimization

Hakukoneoptimointi on verkkosivuston ja etenkin sen sisällön optimointia niin, että sivu nousisi mahdollisimman korkealle hakukoneiden tuloksissa. Usein puhutaan myös Google-optimoinnista.

Hakukonemainonta

SEA / Search Engine Adverticing

Hakukonemainonta tarkoittaa maksullista mainontaa, jota toteutaan Google Adsilla. 

Hakukonemarkkinointi

SEM / Search Engine Marketing

Hakukonemarkkinointi on yläotsikko hakukonemainonnalle ja -optimoinnille.

Hakutulossivu

SERP / Search Engine Results Page

Hakutulokset näyttävä sivu koostuu erilaisista hakutuloksista. Yleensä ensimmäisenä näkyvät hakusanan maksetut mainokset, jonka jälkeen tulevat luonnolliset hakutulokset. Google on kehittänyt myös useita erilaisia tiedonnäyttötapoja, joten hakutuloksiin saattaa ilmestyä mm. listauksia, karttoja, tietograafeja ja yhteenvetoja.

Hakutulosyhteenvedot

Featured snippets

Hakutulossivulla näkyy joskus erikoisesti muotoiltuja hakutuloksia, jotka erottuvat muista hakutuloksista. Google valitsee itse hakutuloksista parhaiten osuvimmat tulokset ja näyttää niistä lyhyet katkelmat. 

Long-tail keyword

Pitkähäntäiset avainsanat tai avainlausekkeet koostuvat pääavainsanasta ja sen ympärille muodostetuista muista kuvaavista sanoista. Ne eivät usein ole yhtä kilpailtuja ja suosittuja kuin yksittäiset avainsanat, mutta ne voivat antaa paremmin hakukonenäkyvyyttä tarkemmin rajatuissa hauissa. Esimerkiksi avainsanan "kauramaito" tilalta voisi kokeilla "hyvä kauramaito kahviin".

Google Ads

Google Adsin avulla voidaan saada nopeasti näkyvyyttä maksetuilla mainoksilla hakukoneissa. Vain mainoksen klikkauksista veloitetaan. Samoin kuin normaalissa hakukoneoptimoinnissa, Adsin kautta mainokselle määritellään avainsanat. Google Adsin kautta hoituu myös ns. Display-mainonta, jossa hyödynnetään tekstin lisäksi logoja, kuvia ja videoita. 

Metakuvaus

Meta description

Sivun lyhyt kuvaus, joka esitetään hakutuloksissa otsikon alla. Kuvaus on tärkeä, sillä sen kautta voidaan tarjota tietoa sivun sisällöstä hakukoneen käyttäjille, ja saada enemmän klikkauksia. Metakuvauksesta näkyy yleensä vain 155–160 merkkiä pitkä pätkä Googlen hakutuloksissa.

WTFDesign-hakukone-meta-kuvaus.png

Googlen hakutuloksissa näkyvä metakuvaus.

Metaotsikko

Meta title

Sivun otsikko, joka näkyy hakutulosten otsikkona. Usein metaotsikko on automaattisesti sivun nimi, mutta sille voidaan määritellä erillinenkin otsikko.

Mustahattuisen hakukoneoptimointi

Black hat SEO

Mustahatulla tarkoitetaan ei-hyväksyttäviä hakukoneoptimoinnin menetelmiä, joilla koitetaan huijata parempaa sijoitusta omalle sivustolle. Näihin ei kannata missään tapauksessa sortua, sillä ensinnäkin se on huijausta, ja toiseksi kiinni jäädessään siitä voi saada sanktioita, kuten huonomman sijoituksen tai jopa koko sivun eston hakutuloksissa. Googlen verkkovastaavan ohjeessa on kerrottu tarkemmin hyväksytyistä SEO-tekniikoista, ja niistä joita tulee ehdottomasti välttää.

Orgaaniset hakutulokset

Orgaaniset tulokset ovat hakukoneen luonnollisia hakutuloksia. Google järjestää tulokset parhaaksi katsomaansa järjestykseen useiden eri kriteerien perusteella. Luonnollisissa hakutuloksissa korkealle sijoittuminen suosituilla hakusanoilla on mitä parhainta ilmaista mainosta. Sen saavuttaminen voi kuitenkin olla haastavaa, jos hakusana on paljon kilpailtu.

Paluulinkki

Backlink

Paluu- eli backlinkillä tarkoitetaan ulkopuoliselta sivustolta omalle sivustollesi johtavia linkkejä. Nämä ovat merkittäviä hakukoneoptimoinnissa, sillä hakukoneissa sijoittuvat paremmin sivustot, joihin on paljon linkityksiä muilta luotettavilta sivustoilta. 

Valkohattuisen hakukoneoptimointi

White hat SEO

Googlen hyväksymien ja suosittelemien hakukoneoptimoinnin taktiikoiden käyttäminen oman sivuston hakukoneoptimointiin. Siis mustahattuisen vastakohta. Googlen verkkovastaavan ohjeissa on määritelty tarkemmin ohjeet hyväksyttävään hakukoneoptimointiin.


MAINONTA JA MARKKINOINTI

Display-mainonta

Display- eli bannerimainokset ovat verkossa mainostiloissa näkyviä mainoksia, jotka koostuvat usein tekstistä, kuvista ja linkistä verkkosivustolle. Display-mainontaa voi toteuttaa esimerkiksi Google Adsin tai Facebookin kautta, ja mainokset voi kohdentaa tarkasti kohdeyleisölle.

Google My Business

GMB

Ilmainen Googlen palvelu, jonka kautta voit lisätä tietoja omasta yrityksestä Googleen. Tietojen lisääminen voi parantaa yrityksen näkyvyyttä Googlen hakutuloksissa ja Maps-karttapalvelussa. Tietoihin voi lisätä mm. yrityksen yhteystiedot, verkkosivuston, kuvia ja aukioloajat.

Inbound-markkinointi

Markkinoinnin strategia, jolla pyritään sitouttamaan potentiaalisia asiakkaita maksaviksi asiakkaiksi. Tavoitteena on vastata asiakkaan tarpeisiin ja tarjota hyödyllistä tai viihdyttävää sisältöä, joka kasvattaa asiakkaan luottamusta yritykseen. 

Klikkauksen hinta

CPC / Cost Per Click

Maksu, jonka display-mainonnan myyjä (esim. Google) ottaa jokaisesta mainoksen klikkauksesta. Mainostilasta maksetaan siis vain mainoksen klikkimäärän mukaan.

Konversio

Toiminto, joka käyttäjän toivotaan tekevän verkkosivustolla. Sivustolle on yleensä etukäteen asetettu tavoitteet, kuten ostotapahtuma, yhteydenottopyyntö tai kilpailuun osallistuminen. Konversio tapahtuu, kun käyttäjä tekee jonkin näistä tavoitelluista toiminnoista. 

Liidi

Käyttäjä, joka on osoittanut kiinnostusta yritystä ja sen palveluita kohtaan. Käyttäjä on voinut esimerkiksi tilata uutiskirjeen tai ottaa yhteyttä lomakkeella, jolloin käyttäjä saattaa olla potentiaalinen asiakas.

Outbound-markkinointi

Outbound-markkinoinnin strategiassa potentiaalisia asiakkaita lähestytään suoraan, esimerkiksi tv-mainoksen, puhelinsoiton tai sähköpostin välityksellä. Outbound-markkinoinnissa yhteydenpito voi olla hyvin yksisuuntaista myyjältä asiakkaalle, kun taas inbound-strategiassa tavoitellaan asiakkaan omaa yhteydenottoa.

Uudelleen kohdentaminen

Remarketing / retargeting

Tehokas markkinoinnin taktiikka on kohdistaa mainos henkilölle, jonka tiedetään olleen jo aiemmin kiinnostunut mainoksen sisältöön liittyvästä aiheesta. 

Sisältömarkkinointi

Content marketing

Kohderyhmälle tuotetaan houkuttelevaa ja hyödyllistä sisältöä, esimerkiksi sosiaalisen median, artikkelien, videoiden tai blogin muodossa. Laadukkaalla ja yrityksen näköisellä sisällöntuotannolla houkutellaan uusia asiakkaita ja sitoutetaan jo olemassa olevia.

Sähköpostimarkkinointi

Sähköpostitse lähetettävä markkinointi, usein esimerkiksi uutiskirjeen muodossa. Tarjolla on erilaisia automaatioratkaisuja sähköpostimarkkinoinnin toteuttamiseksi, kuten Mailchimp. Automaation avulla voidaan mm. kerätä sähköpostiosoitteita verkkosivulta lomakkeen avulla, ja sähköpostien lähetys voidaan ajastaa etukäteen.


VERKKOSIVUSTO

404-sivu

404 on sivu, joka näkyy käyttäjälle, jos valittua sivua ei löytynyt. Sivun puuttumiseen voi olla monia syitä, kuten mm. rikkinäinen tai vanhentunut linkki, väärä osoite tai sivun muuttunut sijainti.

ALT-teksti

Vaihtoehtoinen teksti

Teksti, joka näkyy kuvan paikalla, jos kuva ei jostain syystä näy tai lataudu. Osa sivun käyttäjistä on voinut estää kuvat omassa selaimessaan, ja esimerkiksi näytönlukulaitteella kuvat eivät näy. ALT-teksti mahdollistaa kuvan sanoman esittämisen tekstimuodossa näille käyttäjille. Lisäksi se auttaa hakukonerobotteja ymmärtämään kuvan sisällön, joka voi vaikuttaa positiivisesti hakukonesijoituksiin etenkin kuvahaussa.

CTA / Call-To-Action

Call-To-Action on elementti sivustolla, joka johdattaa kävijää tekemään halutun toiminnon. Esimerkiksi painike, lomake tai uutiskirjeen tilauslomake.

Domain

Verkkotunnus

Sivuston yksilöllinen osoite, esimerkiksi wtfdesign.fi. Yhdellä sivustolla voi olla monta eri domainia. Domain hankitaan verkkotunnusvälittäjältä.

H1, H2, H3 ...

H1 on verkkosivuilla käytettävä HTML-muotoinen otsikkotagi. H2 ja seuraavat numerot ovat pienempiä väliotsikoita varten. Teknisesti ne auttavat hakukoneita ymmärtämään sivuston rakenteen, mutta ennen kaikkea niillä voidaan jäsennellä ja parantaa sivun tekstien luettavuutta.

Laskeutumissivu

Landin page / suomalaisittain ländäri

Yksittäinen sivu sivustolla, joka ei varsinaisesti kuulu koko sivuston navigaatioon. Laskeutumissivua voidaan käyttää markkinointitarkoituksiin, ja käyttäjä voidaan ohjata sinne esimerkiksi sähköpostista, sosiaalisesta mediasta ja display-mainoksista.

Leivänmurut

Breadcrumbs

Etenkin laajoilla sivustoilla usein käytetty linkkien jana, josta voidan päätellä missä kohti sivustolla ollaan. Jos rullaat tämän sivun yläosaan, näet ison kuvan alla linkit "Etusivu / Blogi / Digimarkkinoinnin sanakirja", ne ovat leivänmuruja.

Noindex ja nofollow -tagit

Sivulle voidaan lisätä erillinen tagi, joka estää hakukoneita indeksoimasta sitä. Noindex kertoo hakuroboteille, että kyseistä sivua ei tule näyttää hakutuloksissa. Nofollow-tagi kertoo, että hakurobotti ei saa seurata kyseisellä sivulla olevia linkkejä.

Responsiivisuus

Responsiivinen sivu skaalautuu sopivaksi kaikkiin eri näytön kokoihin. Nykyään puhelinta käytetään internetin selailuun jopa enemmän kuin tietokonetta, joten on erittäin tärkeä tehdä sivustoista sopivia niin mobiililaitteille kuin suuremmille ruuduillekin.

Seurantakoodit

Verkkosivuille lisätään yhä enemmän erilaisia seurantakoodeja sivuston kävijätilastojen ja muun analytiikan seuraamiseen. Seurantakoodi tarvitaan esimerkiksi Google Analyticsin, Leadfeederin tai Facebook Pixelin käyttöön sivustolla.

SSL / TLS -suojaus

Secure Sockets Layer / Transport Layer Security

Sivuston SSL-suojaus (nyk. TLS) tekee selaimen ja web-palvelimen yhteydestä suojatumman ja turvallisemman. Suojattu sivusto on tärkeä myös hakukoneoptimoinnin kannalta, sillä Google suosii turvallisia sivustoja. Sivuston suojauksen voi tarkistaa osoitteesta, https-alkuinen osoite on SSL-suojattu, kun taas http -alkuinen ei ole.

Sisällönhallintajärjestelmä

CMS / Content Management System
Lyhenne CMS tarkoittaa sisällönhallintajärjestelmää tai julkaisujärjestelmää. Valmiin järjestelmän käyttäminen sivuston pohjana helpottaa ja nopeuttaa sivuston rakentamista. Oma ulkoasu ja tarvittavat muutokset voidaan rakentaa järjestelmän päälle. Concrete5 on meidän eniten käyttämä ja hyväksi todettu sisällönhallintajärjestelmä.

Sivustokartta

Sitemap

Sivuista ja sivun tiedostoista muodostettava tekstitiedosto, joka kertoo sivuston rakenteen. Yleensä sivukartta on XML-muotoinen, ja se auttaa hakukonerobottia indeksoimaan tarvittavat sivut.


Lue myös nämä