Verkkosivustot & muu digi| Sisällöntuotanto & viestintä|Vinkit|Artikkelit|

PDF-tiedostojen saavutettavuus

Laki velvoittaa, että kaikkien julkisen sektorin digitaalisten palveluiden tulee olla saavutettavia. Saavutettavuus tarkoittaa sitä, että verkkosivut ja niiden sisältö on esteettömästi käytettävissä kaikille eri käyttäjäryhmille. Tämä tarkoittaa, että myös verkkosivustolle upotettujen PDF-tiedostojen tulee olla helposti navigoitavia ja selkeästi hahmotettavia.

Aiemmassa WTF-blogissa Saavutettavuus www-sivuilla kerroimme, kuinka saavutettavuus parantaa verkkosivun yleistä käyttökokemusta. Hyvä saavutettavuus varmistaa myös sen, että henkilöt, jotka eivät esimerkiksi käytä näyttöä tai hiirtä internetin selailuun, pystyvät silti käyttämään nettisivua vaikkapa ruudunlukijalla. 2019 voimaan tullut laki velvoittaa, että kaikkien julkisen hallinnon verkkopalveluiden tulee olla saavutettavia (esim. koulut, kunnat ja virastot). Ja vaikka laki ei sitä kaikille määrää, on saavutettavuudesta paljon hyötyä muillekin kuin julkishallinon verkkosivuille.

Lain mukaan myös saavutettavalle sivustolle ladattujen tiedostojen tulee olla saavutettavia. Tiedostojen saavutettavuuteen pätee yleisesti samat lainalaisuudet kuin verkkosivuilla. Tiedostossa navigoinnin tulee olla helppoa ja kuvilla täytyy olla tekstivastineet. Normaalissa PDF-tiedostossa ei ole määriteltyä lukujärjestystä, eikä sitä pysty lukemaan oikein ruudunlukijalla, joten se ei ole saavutettava.

Virallisesti saavutettava PDF-tiedosto vaatii seuraavat ominaisuudet:

  • Se on koodattu PDF eli rakenteet (otsikot, kappaleet, listat, taulukot ym.) on merkattu tunnisteilla.
  • Sisällön lukujärjestys on määritelty.
  • Kuvilla on tekstivastineet eli kuvien olennainen sisältö on selostettu ns. alt-tekstinä.
  • Dokumentin pääkieli on määritelty.
  • Dokumentin ominaisuuksissa on määritelty dokumentin otsikko.
  • Dokumentissa on käytetty helposti luettavaa fonttia.
  • Tekstin ja taustan välillä on riittävä sävykontrasti.
  • Dokumentin lomakekentät on merkattu tunnisteiden avulla, kentissä on vihjeteksti ja kentistä toiseen pystyy siirtymään ilman hiirtä.
  • PDF-dokumentin on täytettävä WCAG 2.1 -kriteerit tasoilla A ja AA.

(Saavutettavasti.fi, 2021)

Kuinka teen PDF-tiedostosta saavutettavan?

Adobe Acrobat Pro

Adobe Acrobat Pro on oivallinen työkalu saavutettavien PDF-tiedostojen luomiseen. Adobe Acrobat -ohjelmalla pystyy myös muokkaamaan jo olemassa olevasta PDF-tiedostosta saavutettavan. Suomenkielinen ohje esteettömien tiedostojen luomiseen ja esteettömyyden tarkistamiseen Acrobatilla löytyy Adoben omilta sivuilta.

Microsoft Word

Suosittelen Adoben Acrobatin käyttöä saavutettavuuskorjauksiin, mutta jos lisenssiä ei ole saatavilla, voi PDF-tiedostosta tehdä saavutettavan myös käyttämällä Wordia. Ohjeet saavutettavan PDF-tiedoston luomiseen Wordilla löydät täältä.

PDF-tiedoston kontrastin tarkistus

PDF-tiedostossa olevien tekstien täytyy olla hahmottua selkeästi. Fonttikoon tulee olla tarpeeksi suuri ja tekstin tulee hahmottua taustaväristä tarpeeksi hyvin. Tekstin tulee erottua WCAG 2.1-kriteerien tasoilla A ja AA. Tekstin erottuvuuden tarkastaminen onnistuu Google Chromen Color Contrast Analyzer lisäosalla.

 

Näillä ohjeilla teet PDF-tiedostostasi saavutettavan. Muistathan, että kaiken muunkin verkkosivulle ladatun sisällön tulee olla saavutettavaa. Esimerkiksi PowerPointit, videot ja kuvat tulee tehdä saavutettaviksi kaikille käyttäjäryhmille. Jos kaipaat yleistä lisätietoa www-sivujen saavutettavuudesta lue edellinen blogimme

 


Lue myös nämä