Markkinointi & mainonta|Vinkit|Artikkelit|

Sisältömarkkinoinnin check-list

Sisältömarkkinoinnissa keskitytään luomaan ja jakamaan arvokasta ja mielenkiintoista sisältöä tarkoin määritellylle kohderyhmälle. Sen avulla pyritään luomaan vahva tunneside asiantuntijan ja asiakkaan välille jo ennen kuin asiakas kokee tarvitsevansa yrityksen palveluita.

Sisältömarkkinointi on strateginen markkinoinnin keino, jonka perimmäisenä ideana on luoda kohdeyleisölle arvokasta, laadukasta ja helposti saavutettavaa sisältöä. Avulias ja mielenkiintoinen sisältö tempaisee mukaansa ja vakuuttaa potentiaalisen asiakkaan yrityksen kyvystä ratkaista juuri hänen ongelmansa. Sisältömarkkinoinnissa jätetään tuote ja palvelu sivurooliin ja keskitytään vetoamaan kohderyhmään tunnetasolla auttaen, inspiroiden ja viihdyttäen. Ei siis tuputeta tuotetta tai palvelua, vaan keskitytään asiakkaan ongelman ratkaisuun.

Sisältömarkkinoinnin tehtävänä on ylläpitää näkyvyyttä – sen avulla yrityksesi näkyy hakutuloksissa silloinkin, kun mainontaan ei käytetä rahaa. Sisältömarkkinointi on kuin ajatusmalli, joka omaksutaan osaksi yrityksen strategiaa. Sitä ei vain ”oteta käyttöön”, vaan se vaatii sinnikyyttä ja pitkäjänteisyyttä.

Viisi vinkkiä sisältömarkkinoinnin toteuttamiseen:

1. Määritä tavoitteet

Mitä haluat saavuttaa sisältömarkkinoinnilla? Tavoitteiden tulisi olla koko yrityksen yhteisiä, joiden eteen koko henkilöstö pyrkii jokapäiväisessä arjessa toimimaan. Tavoitteita voivat olla muun muassa myynti, tunnetuksi tekeminen, brändin vahvistaminen tai uuden tuotteen tai palvelun lanseeraus – tai vaikka kaikkea tätä. Voit myös tehdä pienempiä välitavoitteita, joilla selvität sisältömarkkinoinnin onnistumista. Näitä voi olla esimerkiksi tykkääjä- ja seuraajamäärät, latauskerrat tai sivustovierailut.

2. Tunne asiakkaasi

Määritä kohderyhmäsi mahdollisimman tarkkaan. Kuka hän on? Mikä motivoi häntä ja millaisia ongelmia hänellä on? Miten voit auttaa häntä ratkaisemaan ongelmansa? Kohdenna markkinointisi tälle kohderyhmälle ja mieti, mitä arvoa näille asiakkaille tuotetaan. Suunnittele ostopolku, jonka eri vaiheisiin sijoitat erilaisia sisältöjä.

3. Hallitse työkalut ja jaa vastuu

Onko yrityksesi projektinhallinta- ja asiakashallintatyökalut ajan tasalla? Niille on nyt käyttöä! Näiden ohjelmien lisäksi sisältömarkkinointiin tarvitset työkalut tekstien, kuvien, oppaiden, infograafien, somesisältöjen ja videoiden tuotantoon, riippuen tietysti siitä, millaista sisältöä tuotat. Jos omassa tiimissäsi ei ole sisällöntuotannon osaamista, valitse kumppaniksesi suunnittelija. 

Sisältömarkkinointi ei onnistu, jos joku silloin tällöin kirjoittaa pari blogitekstiä tai julkaisee kuvan Facebookissa. Jaa vastuuta ja anna ääni yrityksesi huippuammattilaisille. Laadi sisältökalenteri, joka ohjaa ja auttaa sisältöjen tuottamisessa ja julkaisemisessa. Päätä kuka tuottaa sisällön, kuka jakaa ja minne, kuka mittaa ja seuraa tuloksia ja kenen vastuulla on huolehtia siitä, että sisällöt pysyvät ajan tasalla.

4. Luo laadukasta ja arvokasta sisältöä

Mieti millainen sisältö saavuttaa parhaiten kohderyhmäsi ja auttaa juuri heitä. Onko se osallistavaa, interaktiivista tai tarinallistettua? Joskus taas kaikkein yksinkertaisin juttu toimii parhaiten. Sisältöjä voivat olla esimerkiksi blogipostaukset, oppaat, tutkimusraportit, e-kirjat, webinaarit, työpohjat ja -mallit, infograafit, videot tai somepostaukset. Lista vaan kasvaa mielessäsi, kun pääset sisältömarkkinoinnin ytimeen!

5. Jakele, mittaa ja testaa

Aika pistää luodut sisällöt jakoon. Ostopolku ja sisältösuunnitelma auttavat määrittelemään oikeat kanavat oikeille sisällöille, jotta ne tavoittavat kohderyhmät oikeaan aikaan. Muista hakukoneoptimointi, avainsanat ja kategorisointi. Tutki millä hakulauseella potentiaalinen asiakkaasi etsii ratkaisua ongelmaansa ja varmista, että tuo kysymys löytyy luomastasi sisällöstä.

Perehdy myös analytiikkaan. Hyviä seurantatyökaluja ovat mm. Google Analytics verkkosivuliikennettä tutkiessa, sosiaalisen median omat analytiikkatyökalut, ladattavan sisällön latauskerrat, kommentit, jaot, katselukerrat, konversiot… Vain mittaamalla ja testaamalla tiedät varmasti mikä kohderyhmääsi oikeasti kiinnostaa ja selvität millaista sisältöä heille kannattaa jatkossa tuottaa. Tarkastele myös asettamiasi tavoitteita näillä mittareilla.

Kohti tavoitteellista sisältömarkkinointia

Tuntuuko homma olevan hallussa ja sormet syyhyää päästä tekemään? Toivottavasti! On aika alkaa raksimaan ruutuja tästä muistilistasta. Tekemällä oppii parhaiten ja säännöllisellä sisällöntuotannolla huolehdit näkyvyydestäsi.


Lue myös nämä