Verkkosivustot & muu digi|

Www-sivujen uudistaminen

Verkkosivuston uudistaminen on hyvä keino kehittää digimarkkinointia. Uudistukseen sisältyy mm. tavoitteiden pohtimista sekä tekniikan, ulkoasun ja sisällön päivittämistä. Hyvin onnistunut sivustouudistus houkuttelee uusia kävijöitä ja parantaa näkyvyyttä.

Sivustouudistuksen tavoitteet

Verkkosivuston uudistus lähtee tavoitteista, eli mitä uudistuksella haetaan ja mitkä ovat sivuston ensisijaiset tavoitteet. Ihan ensimmäisenä on hyvä miettiä seuraavia asioita:

 • Mikä tai mitkä ovat suurimmat syyt uudistuksen taustalla?
  Esim. nykyinen sivusto on vanhanaikainen tai sen viimeisimmästä uudistuksesta on aikaa, sivusto halutaan päivittää vastaamaan yrityksen ilmettä, sivustosta halutaan tehdä houkuttelevampi, tekniset ongelmat
 • Mitä kävijän ja potentiaalisen asiakkaan halutaan tekevän sivustolla?
  Esim. ottaa yhteyttä lomakkeella, sähköpostilla tai puhelimella, ostaa verkkokaupan tuotteita, tehdä ajanvaraus, lähettää tarjouspyyntö
 • Onko nykyisellä sivustolla erityisiä ongelmakohtia, jotka halutaan korjata?
  Esim. huono hakukonenäkyvyys, mobiilikäytettävyys, latausnopeus tai käyttökokemus, liian vähän sisältöä, vaikea käyttöliittymä

Lisäksi on hyvä pohtia:

 • Mitä uutta sivustolle halutaan?
 • Mitä halutaan säilyttää nykyiseltä sivustolta?
 • Onko nykyisellä sivustolla turhaa sisältöä, joka ei enää palvele käyttäjiä?

Www-sivujen suunnitelma

Kun sivustouudistuksen tavoitteet tiedetään, on helpompaa aloittaa varsinainen suunnittelu. Suunnitellessa tärkeää on muistaa, että sivustoa käyttävät pääasiassa loppukäyttäjät, eli yrityksen asiakkaat sekä potentiaaliset asiakkaat.

Sivustouudistusta varten suunnitellaan mm. seuraavia asioita:

Avainsanat

 • sivustoa ja sen palveluita parhaiten kuvaavat sanat tai lausekkeet
 • millä hakusanoilla sivuston halutaan löytyvän hakukoneissa?
 • millä hakusanoilla asiakkaat todennäköisesti hakevat palveluita?

Sivukartta

 • suunnitellaan sivuston rakenne, jos sitä muutetaan alkuperäisestä
 • päätason sivut sekä mahdolliset alasivut ja laskeutumissivut (landing pages)
 • etukäteen sivukartan muodostaminen helpottaa sisällön ja ulkoasun muotoilua

Sisällöt

 • avainsanojen ja sivukartan pohjalta kootut sisällöt
 • päivitetään nykyiset tekstit ja kuvat tai kootaan kokonaan uudet
 • uudet sisällöt on hyvä koota aluksi esim. tekstitiedostoihin, joista ne voidaan kopioida sivustolle
 • sisältöjä voi lisätä jälkeenpäinkin, mutta sisältöjen kokonaisuus on hyvä hahmotella etukäteen
 • varaudutaan tarvittaessa pyytämään käännökset kielitoimistosta

Asiakaspolku

 • suunnitellaan miten sivuston rakenne ja painikkeet sijoitellaan niin, että potentiaalisen asiakkaan on mahdollisimman helppo löytää tiensä asiakkaaksi
 • asiakaspolut suunnitellaan määriteltyjen tavoitteiden pohjalta
 1. Esim. sivuston kävijän halutaan varaavan aika ajanvarauskalenterista:
  Laitetaan näkyvälle paikalle CTA-painike, joka ohjaa ajanvarauskalenteriin.
 2. Esim. sivuston kävijän halutaan lähettävän tarjouspyyntö:
  Laitetaan etusivulle painike, joka ohjaa kävijän tutustumaan ensin yrityksen referensseihin.  Lisätään sitten referenssi-sivulle lomake, jolla kävijä voi helposti lähettää tarjouspyynnön heti, kun ihastuu työn tuloksiin.
 3. Esim. sivuston kävijää halutaan sitouttaa brändiin ja palaamaan sivustolle uudelleen:
  Laitetaan blogitekstin loppuun ”lue lisää” -osio, jossa on lisää blogitekstejä luettavaksi. Myös edellinen- ja seuraava-painikkeet blogitekstin lopussa voivat saada kävijän selaamaan blogitekstejä enemmänkin ja sitä myöten viihtymään sivuston sisällön parissa pidempään.

Uudet toiminnot

 • suunnitellaan sivustolle tarvittavat uudet toiminnot, kuten yhteydenottolomakkeet, analytiikkatyökalut, uutiskirjelomakkeet, chatit, ym.
 • tarvitaanko sisällöntuottamiseen uusia toimintoja? Lisätäänkö esim. blogi- tai uutisosio?

Ulkoasu ja käyttöliittymä

 • suunniteltujen sisältöjen, sivukartan, asiakaspolkujen ja toimintojen pohjalta voidaan lähteä kehittämään sivuston kokonaisuudesta suunnitelma, joka yhdistyy yrityksen ilmeeseen
 • suunnitellaan sivuston käyttökokemus helpoksi ja informatiiviseksi

Www-sivuille kasvojen kohotus, remontti vai peruspohjaa myöten uusi?

Suunnitelman jälkeen voidaan päätellä, kuinka suuri uudistus www-sivuille tarvitaan. Tähän vaikuttaa myös nykyisen sivuston ikä. Sivustojen uudistusta voi kaukaisesti verrata taloremonttiin: tietyssä vaiheessa on järkevintä rakentaa kokonaan uusi talo perustuksineen, kuin tehdä pintaremonttia vanhaan. Www-sivujen elinikä on tosin huomattavasti lyhyempi kuin talojen, johtuen web-teknologioiden ja verkkosivutrendien vauhdikkaasta kehityksestä. Raa’asti arvioituna www-sivujen yksi vuosi vastaa talon kymmentä vuotta. Pari vuotta vanha sivusto voi siis olla vielä hyvin toimiva, mutta se ei välttämättä ole enää uusimpien trendien mukainen.

 • Kasvojen kohotus
  Jos sivusto on enintään pari vuotta vanha, tekniikka on ajan tasalla ja sivuston rakennetta ei haluta muuttaa, sille voi riittää pelkkä kasvojen kohotuskin. Tällöin riittää yleensä sisältöjen läpikäynti ja päivittäminen, sekä ulkoasun ja asiakaspolkujen kehittäminen. Pelkkä ilmeen kohotuskin voi tehdä ihmeitä sivuston houkuttelevuudelle ja toimivuudelle. Samalla on hyvä kehittää sivuston hakukoneoptimointia.
 • Remontti
  Jos sivustolla on ennestään hyvää sisältöä ja paljon alasivuja, joita halutaan säilyttää, voi olla järkevää pitää nykyinen sivustorakenne ja remontoida olemassa olevaa sivustoa. Jos kuitenkin sivuston tekniikka on vanhentunutta tai se ei sellaisenaan sovi uusiin tavoitteisiin, tulee sivuston rakentaminen lähteä tekemään uudelle pohjalle. Säilytettävien sisältöjen siirtämiseen voidaan tarvittaessa miettiä sopiva migraatiomenetelmä, jolloin kaikkea sisältöä ei tarvitse siirtää manuaalisesti.
 • Täysuudistus
  Jos sivuston sisällöt on tarkoitus käydä läpi perin pohjin ja ulkoasu halutaan päivittää yrityksen uuteen ilmeeseen, voi olla järkevintä aloittaa sivuston rakentaminen puhtaalta pöydältä. Näissä tilanteissa kokonaan uuden sivuston rakentaminen tapahtuu todennäköisesti nopeammin kuin vanhan sivuston remontti. Lopputuloksesta tulee yhtenäinen ja helposti ylläpidettävä sivusto, kun kaikki suunnitellaan alusta asti uusiksi nykyaikaisimpia teknologioita hyödyntäen.

Tekniikan päivitys

Sivustouudistuksen yksi tärkeä vaihe on tarkistaa sivuston tekninen toiminnallisuus, ja tarvittaessa päivittää se nykyaikaan. Käytettävillä teknologioilla voi olla suuri merkitys sivuston tietoturvallisuuteen, käytettävyyteen ja hakukonesijoituksiin.

Voit halutessasi jättää sivustouudistuksen tekniset asiat kehittäjän käsiin. Sivuston omistaja päättää kuitenkin loppukädessä mm. palvelintilasta, sähköposteista ja domainin hallinnasta, joten saatat kohdata joitain kysymyksiä näihin liittyen.

Palvelintila

Sivuston uudistamisen yhteydessä tarkistetaan, onko nykyinen palvelin yhä paras vaihtoehto. Etenkin täysuudistusta tehdessä varmistetaan, tukeeko palvelin käytettäviä teknologioita ja onko sivutila tarpeeksi suuri. Yleensä sivustojen kehittäjillä on myös omat luottopalvelimet, joita suositella. Jos palvelintila päädytään vaihtamaan sopivampaan paikkaan, kannattaa vielä tarkistaa:

 • kuuluuko nykyiselle palvelimelle myös sähköpostilaatikoita?
 • kuuluuko sivuston verkkotunnus (domain) samalle palveluntarjoajalle?

Yleensä sähköpostilaatikot voidaan kopioida uudelle palvelimelle, ja domainien hallintakin siirtää uudelle palveluntarjoajalle, jolloin kaikki on hallitusti samassa paikassa.

Sivustouudistuksissa kehityssivusto voidaan perustaa joko uuteen palvelintilaan tai erilliselle kehityspalvelimelle. Nykyinen sivusto voi siis olla paikallaan niin kauan, kunnes uudistus on valmis julkaistavaksi. Vanhan sivuston kopiointia varten tarvitaan yleensä pääsy sivutilan palvelimelle tai sivuston hallintapaneeliin sekä tunnukset olemassa olevaan julkaisujärjestelmään.

Julkaisujärjestelmä

Nykyaikainen tapa rakentaa sivusto on käyttää pohjalla jotain julkaisujärjestelmää (CMS, sisällönhallintajärjestelmä). Järjestelmiä löytyy moneen lähtöön, kuten Wordpress, Drupal, Joomla sekä meidän eniten käyttämä Concrete5. Concrete5 sopii mainiosti esimerkiksi yrityksen sivuston pohjaksi, jolle halutaan toteuttaa yksilöllinen ulkoasu ja helppo ylläpidettävyys.

Julkaisujärjestelmän avulla sivuston ylläpitäjien on helppo lisätä ja julkaista sivuja, ja sen kanssa pärjää yleensä hyvin vähemmälläkin teknisellä osaamisella. Jos sivustolla ei ole ennestään pohjalla tällaista järjestelmää, on se hyvä ottaa käyttöön sivustouudistuksessa. Täysuudistuksessa julkaisujärjestelmää voidaan myös tarvittaessa vaihtaa. Julkaisujärjestelmän valinta riippuu sivuston vaatimuksista sekä asiakkaan mahdollisista omista toiveista.

Uudet teknologiat

Web-kehityksen alalla käy jatkuva kuhina ja uusia mielenkiintoisia toimintoja kehitetään jatkuvasti. Tällä hetkellä esimerkiksi asiakaspalveluchatit ja chatbotit ovat yleistyneet nopeasti yritysten sivuilla. Jos haluaa olla verkkosivutrendien aallonharjalla, kannattaa tutkia muiden sivustoja ja laittaa muistiin, mitä hyödyllisiä työkaluja muut käyttävät. Kannattaa kuitenkin miettiä tarkkaan, tuovatko ne varmasti lisäarvoa omalle sivustolle. Asiakaspalveluchatistakaan ei juuri ole hyötyä, jos kukaan ei kerkeä vastailemaan asiakkaille.

Hakukoneoptimointi

Sivustouudistuksissa kiinnitetään erityistä huomiota hakukoneoptimointiin. Etenkin, jos nykyisellä sivustolla on sivuja, jotka sijoittuvat hyvin ja keräävät klikkauksia, on niitä syytä varjella. Sivustouudistuksessa huolehditaan, että sivujen url-osoitteiden päätteet pysyvät samana, jolloin ne löytyvät hakukoneessakin yhä samasta osoitteesta.

Samalla on hyvä tilaisuus kehittää koko sivuston hakukoneoptimointia, mm. päivittämällä kuvaustekstejä, otsikoita ja sisältöjä suunniteltujen avainsanojen pohjalta.

Automaatiot

Yhä enemmän sivustoilla käytetään markkinoinnin automaatioita liidien metsästämiseen. Yksinkertaisimmillaan automaatio voi olla uutiskirjeen tilauslomake, jonka avulla pystyy keräämään palveluista kiinnostuneiden kävijöiden sähköpostiosoitteita, ja kehittää siten sähköpostimarkkinointia. Sivustouudistus onkin hyvä tilaisuus aloittaa esimerkiksi uutiskirjekampanjointi, jos sitä ei vielä ole.

Analytiikka

Haluaisitko seurata sivuston kehitystä sivustouudistuksen jälkeen? Analytiikkatyökaluilla onnistuu! Esimerkiksi Googlen Analytics -työkalu mahdollistaa sivujen kävijämäärien seuraamisen ja monia muita seurantaominaisuuksia. Analyticsiin on mahdollista yhdistää myös Googlen Search Console, jonka kautta voi seurata hakukonenäkyvyyttä. Jos sivustolla on ollut ennestään käytössä Googlen Analytics tai Tag Manager -seurantakoodi, se voidaan kopioida sivustouudistuksen yhteydessä, jolloin vanhan sivuston datakin säilyy tallessa. Analytiikkaa tutkimalla voidaan huomata, mitkä sivut kiinnostavat kävijöitä eniten, ja tuottaa sen perusteella lisää kiinnostavaa sisältöä.

Menikö tekniset asiat yli hilseen?

Älä epäröi kysyä apua! Me WTF Designilla mielellään autamme näidenkin asioiden kanssa, ja haluamme tehdä sivustouudistuksen prosessista asiakkaalle mahdollisimman helpon.

Julkaisun jälkeen

Sivuston uudistusprojekti ei toki pääty sivuston julkaisuun. Sivustoa tulee ylläpitää ja sen sisältöjä kehittää jatkossakin, jotta sivusto kerää uusia kävijöitä. Pyydä tarvittaessa ohjeet sivuston kehittäjiltä sivujen muokkaamiseen ja sisältöjen lisäämiseen. WTF Designin asiakkaana saat aina ohjeet uuden järjestelmän käyttöön, sekä teknisen tuen kaikkeen verkkosivustoosi liittyvään asiaan.

Hyvä keino on luoda sisällöntuotantosuunnitelma. Riippuen sivustosi sisällöstä, se voi olla esimerkiksi blogitekstien tai artikkelien kirjoittamista, palvelukuvasten päivittämistä tai referenssien lisäämistä. Blogitekstejä voi pyrkiä esim. kirjoittamaan kerran kuukaudessa ja referenssejä lisäämään aina heti kun uusia tulee. Analytiikkatietoja seuraamalla voi selvitä, minkälaista sisältöä kävijäsi mielellään selaavat, josta voi saada vinkkiä sisällöntuotantoon.

Julkaisujärjestelmästä ja käytetyistä lisäosista riippuen sivusto saattaa myös vaatia päivittämistä tietyin väliajoin. Päivittäminen on tärkeää sivuston tietoturvallisuuden kannalta. Kysy tarvittaessa lisää päivityksistä sivustosi kehittäjältä.

Yhteenveto

Kiteytettynä koko sivustouudistuksen prosessi:

 1.  Tavoitteiden määrittely
  - uudistuksen tavoite
  - sivuston tavoite: mitä kävijän halutaan tekevän sivustolla
  - mitä ongelmakohtia korjataan
 2. Www-sivujen suunnitelma
  - avainsanat
  - sivukartta
  - sisällöt
  - asiakaspolut
  - uudet toiminnot ja sisällöntuotantosuunnitelma
  - käyttöliittymän ja ulkoasun suunnitelma
 3. Toteutus
  - tarvittaessa uuden palvelintilan ja/tai julkaisujärjestelmän valinta
  - uuden sivuston luominen tai nykyisen kopiointi kehityspalvelimelle
  - räätälöidyn teeman ja toiminnallisuuksien rakentaminen suunnitelman pohjalta
  - sisältöjen päivittäminen tai lisääminen kehityssivustolle
 4. Testaus ja julkaisu
  - sivuston testaaminen kehityspalvelimella
  - mahdolliset korjaukset
  - valmiin sivuston julkaiseminen vanhan sivuston tilalle
 5. Julkaisun jälkeen
  - sisällöntuotanto
  - analytiikan seuranta
  - muu päivittäminen ja lisäykset tarvittaessa
   

wtfdesign_sivustouudistusprosessi_infograafi.jpg


Lue myös nämä