Palvelut

Brändin­rakennus &
luova suunnittelu

Brändin rakentaminen ja luova suunnittelu ovat pohjimmiltaan ongelmanratkaisua ja tähtäävät aina valitun tavoitteen täyttämiseen: liiketoiminnan kehittymiseen, arvon tuottamiseen tai markkina-aseman vahvistamiseen. Esimerkiksi brändin jalkauttaminen tai potentiaalisen asiakkaan tavoittaminen luovalla markkinointikonseptilla vaatii vähän isompaa idistelyä ja tätä työtä teemme intohimolla! Laadimme asiakkaidemme arjen avuksi kaiken luovan materiaalin, kuten visuaaliset yritysilmeet, kampanjakonseptit, brändikuvitukset, infograafit, animaatiot, digipresenssin tai vaikkapa verkkosivuston layoutin. 


Brändin kehittäminen & luova suunnittelu
toimenpiteinä

 • Yrityksen arvolupaus

  Brändin ytimestä löytyy aina arvolupaus, joka kuvastaa yrityksen tarkoitusta ja määrittelee tekemisen raamit. Arvolupaus vastaa kysymyksiin mitä, kenelle ja miten. Se myös auttaa vastaanottajaa ymmärtämään, mitä arvoa yrityksen palvelu tai tuote asiakkailleen tarjoaa.

 • Brand Book

  Tuttavallisemmin brändimanuaali tai graafinen ohjeisto kiteyttää arvolupauksen, sloganin, visuaalisen ilmeen, värit, fontit, grafiikat, valokuvat ja sisällölliset viestinnän linjaukset. Brand Book toimii arjen työkaluna, joka ohjeistaa, miten brändi jalkautetaan, kommunikoidaan ja lunastetaan.

 • Ulkoisen brändin kehittäminen

  Brändin ytimen lisäksi on syytä tarkastella myös yrityksen ulkoista brändiä, etenkin jos yritys kohtaa arjessa asiakkaitaan. Liiketilan ilme, työvaatteet, liiketilojen ulkomainonta, ajoneuvoteippaukset tai jopa liiketilassa soiva musiikkigenre viestivät kaikki yrityksenne ydintä kohderyhmälle eteenpäin. 

 • Verkkopalveluiden visuaalinen layout ja UI

  Verkkosivusto on usein ensimmäinen kohtaaminen kohderyhmän edustajan kanssa ja tästä kohtaamisesta kannattaa ottaa kaikki hyöty irti! Kohderyhmittäin suunnitellut asiakaspolut, kriittisiin pisteisiin sijoitellut CTA-painikkeet, miellyttävä sivuston käyttöliittymä, viimeistelty ulkoasu sekä määritellyt konversiot auttavat täyttämään sivustovierailulle asetetut tavoitteet.

 • Somekanavien teemat ja Canva-yritysmateriaalipaketit

  Siellä viestitään missä kohderyhmäkin viihtyy, eli somessa! Luomme somekanaviin persoonalliset ja erottuvat teemat ja asiakkaidemme brändiä tukevat Canva-materiaalipaketit helpottamaan arkimarkkinointia ja -viestintää.

 • Kuvitukset, infograafit ja muu tiedon visualisointi

  Tiedon visualisointi eri tavalla on yksi erikoisosaamisalueemme. Laadimme brändi-ilmeen mukaiset kuvitukset, palveluvalikoimaa kuvastavat ikonografiat, prosesseja avaavat infograafit ja muut visuaalisin keinoin kuvatut sisältökokonaisuudet. 

 • Animaatiot

  Animointi herättää kuvitukset eloon! Tiedon visualisointi animoinnin keinoin on mukava tapa kuvastaa vaikkapa asiakaspolun eri vaiheita, ohjeistaa asiakkaita käyttämään palveluita tai muutoin kertoa yrityksen palvelutarjonnasta. Luomme persoonalliset grafiikat animoinnin taustamateriaaliksi ja viimeistelemme kokonaisuuden tekstityksellä ja musiikilla. Näin animaatio täyttää myös saavutettavuusdirektiivin vaatimukset. 

 • Yritysesittelymateriaalit

  Luomme brändin jalkauttamisen tueksi myös muut esittelymateriaalit, kuten esitteet, PPT-esitykset, erilaiset oppaat, tuotepakkaukset tai vaikkapa asiakaslehdet. Meiltä yritysesittelymateriaalit saa avaimet käteen -toteutuksena, sillä tuotamme materiaaleihin visuaalisen ilmeen lisäksi myös tekstisisällöt, luomme kuvitukset, hankimme valokuvat ja verkostomme voimin hoidamme myös painatukset. 

 • Brändin ytimestä löytyy aina arvolupaus, joka kuvastaa yrityksen tarkoitusta ja määrittelee tekemisen raamit. Arvolupaus vastaa kysymyksiin mitä, kenelle ja miten. Se myös auttaa vastaanottajaa ymmärtämään, mitä arvoa yrityksen palvelu tai tuote asiakkailleen tarjoaa.

 • Tuttavallisemmin brändimanuaali tai graafinen ohjeisto kiteyttää arvolupauksen, sloganin, visuaalisen ilmeen, värit, fontit, grafiikat, valokuvat ja sisällölliset viestinnän linjaukset. Brand Book toimii arjen työkaluna, joka ohjeistaa, miten brändi jalkautetaan, kommunikoidaan ja lunastetaan.

 • Brändin ytimen lisäksi on syytä tarkastella myös yrityksen ulkoista brändiä, etenkin jos yritys kohtaa arjessa asiakkaitaan. Liiketilan ilme, työvaatteet, liiketilojen ulkomainonta, ajoneuvoteippaukset tai jopa liiketilassa soiva musiikkigenre viestivät kaikki yrityksenne ydintä kohderyhmälle eteenpäin. 

 • Verkkosivusto on usein ensimmäinen kohtaaminen kohderyhmän edustajan kanssa ja tästä kohtaamisesta kannattaa ottaa kaikki hyöty irti! Kohderyhmittäin suunnitellut asiakaspolut, kriittisiin pisteisiin sijoitellut CTA-painikkeet, miellyttävä sivuston käyttöliittymä, viimeistelty ulkoasu sekä määritellyt konversiot auttavat täyttämään sivustovierailulle asetetut tavoitteet.

 • Siellä viestitään missä kohderyhmäkin viihtyy, eli somessa! Luomme somekanaviin persoonalliset ja erottuvat teemat ja asiakkaidemme brändiä tukevat Canva-materiaalipaketit helpottamaan arkimarkkinointia ja -viestintää.

 • Tiedon visualisointi eri tavalla on yksi erikoisosaamisalueemme. Laadimme brändi-ilmeen mukaiset kuvitukset, palveluvalikoimaa kuvastavat ikonografiat, prosesseja avaavat infograafit ja muut visuaalisin keinoin kuvatut sisältökokonaisuudet. 

 • Animointi herättää kuvitukset eloon! Tiedon visualisointi animoinnin keinoin on mukava tapa kuvastaa vaikkapa asiakaspolun eri vaiheita, ohjeistaa asiakkaita käyttämään palveluita tai muutoin kertoa yrityksen palvelutarjonnasta. Luomme persoonalliset grafiikat animoinnin taustamateriaaliksi ja viimeistelemme kokonaisuuden tekstityksellä ja musiikilla. Näin animaatio täyttää myös saavutettavuusdirektiivin vaatimukset. 

 • Luomme brändin jalkauttamisen tueksi myös muut esittelymateriaalit, kuten esitteet, PPT-esitykset, erilaiset oppaat, tuotepakkaukset tai vaikkapa asiakaslehdet. Meiltä yritysesittelymateriaalit saa avaimet käteen -toteutuksena, sillä tuotamme materiaaleihin visuaalisen ilmeen lisäksi myös tekstisisällöt, luomme kuvitukset, hankimme valokuvat ja verkostomme voimin hoidamme myös painatukset. 

Brändi erottaa yrityksen kilpailijoistaan

VIIMEISTELTY BRÄNDI-ILME KEHITTÄÄ YRITYKSEN ARVOA, VIESTII ARVO-LUPAUKSESTA, SITOUTTAA KOHDERYHMÄN JA VAKUUTTAA VASTAANOTTAJAN.

Brändi ei ole logo, vaan mielikuvista ja visuaalisuudesta muotoutuva tarina. Se herättää tunteita, sitouttaa ja inhimillistää. Brändi on se, mitä puhutaan kahvipöydissä ja puskaradioissa. Brändi on arvoja, yrityskulttuuria, toimintatapoja, asiakaskokemuksia ja vuorovaikutusta ihan yhtä paljon kuin värejä, fontteja, kuvia, videoita tai muita visuaalisia elementtejä. Brändi on niitä viestejä ja kertomuksia, mitä teistä kerrotaan muille. Brändi on siis tiivis läpileikkaus kaikesta mitä yritys on, edustaa ja viestii. Strategisella brändin kehittämisellä voi ohjata siitä kerrottuja tarinoita haluttuun suuntaan.
Sanna Paakkonen
Sanna Paakkonen
Master of WTF Design, brändinrakentaja, perustajaosakas

Muut palvelut