Palvelut

Sisällöntuotanto & viestintä

Taitavan sisällöntuotannon ja kohderyhmää puhuttelevan viestinnän tavoitteena on tuottaa hyödyllistä ja laadukasta sisältöä, joka tavoittaa potentiaalisen asiakkaan juuri oikeaan aikaan. Mielestämme sisällöntuotannossa onkin yhtä tärkeää miettiä, mitä sanotaan, kuin että miten se sanotaan. Ensisijaisen tärkeää on tuntea asiakkaansa, jotta tietää, minkälaisella viestillä heitä parhaiten puhutellaan.


Sisällöntuotanto & viestintä
toimenpiteinä

 • Sisältöstrategia

  Tehokkaassa ja kohderyhmälähtöisessä sisällöntuotannossa astuu apuun sisältöstrategia! Siinä määritellään kohderyhmään uppoava äänensävy eli tone-of-voice, selvitetään kohderyhmät tavoittavat markkinointiviestinnän kanavat, laaditaan viestinnän kiteytykset, muotoillaan mielenkiintoiset tarinat, ideoidaan teemat sisällöntuotannon tueksi ja huomioidaan tietenkin kaikessa myös hakukonelöydettävyys oikeine hakutermeineen. 

 • Viestinnän muotoilu

  Huolella muotoillut viestit vaikuttavat vastaanottajaan ja tukevat tavoitteiden saavuttamista. Muotoilemme yrityksen toiminnan kiteyttävät sloganit, luomme kohderyhmälähtöiset pääviestit, hiomme hissipuheet ja visualisoimme viestinnän tarvittaessa vaikkapa infograafiksi. 

 • Sisältömarkkinointi

  Kuinka voisimme auttaa sinua tänään? Tähän yksinkertaiseen lauseeseen kiteytyy sisältömarkkinoinnin idea. Sisältömarkkinoinnin tarkoituksena on tuottaa hyödyllistä ja laadukasta sisältöä, joka tavoittaa potentiaalisen asiakkaan juuri silloin, kun hän sitä tarvitsee. Sisältömarkkinoinnissa kulminoituu kaksi kärkeä: oikealla tavalla muotoillut sisällöt ja kohderyhmälähtöisesti valitut markkinointiviestinnän kanavat. 

 • Verkkosivuston sisällöntuotanto

  Laadimme verkkosivustolle houkuttelevat palvelukuvaukset, puristamme yrityksen tarinan mielenkiintoiseen muotoon, mietimme verkkosivuston konversioon tähtäävät asiakaspolut ja huolehdimme sisällön hakukoneystävällisyydestä. 

 • Hakusanatutkimus

  Me emme tee sisällöntuotannossa hakuammuntaa, vaan käytämme aina dataa sisältöjen rakentamisen tukena. Toteutamme hakusanatutkimuksia eri työkaluilla, minkä avulla pystytään laatimaan verkkosivujen ja mainoksien sisällöt hakukonelöydettäviksi. Tällä varmistetaan, että potentiaaliset asiakkaat löytävät juuri teidän tarjoamanne palvelut tai tuotteet tehokkaasti.

 • Mainostekstit

  Mainosteksteissä tärkeintä on huomioarvo ja kohderyhmään uppoava kieli. Ideoimme siis markkinointiviestintää varten iskevät otsikot, houkuttelevat kuvaustekstit ja vaikkapa Googlessa kohderyhmän edustajaa aktivoivat kehoitteet. Yksinkertaisuus on mainosteksteissä puhuttelevan kaunista, joten ei korulauseita, täytesanoja tai ylimääräisiä sivulauseita – keep it simple!

 • Mainoskuvat

  Mainostekstien tueksi kaivataan tietenkin mainoskuvat. Ideaalitilanteessa kuva ja teksti kommunikoivat keskenään ja välittävät vastaanottajalle viestin, joka pysäyttää, puhuttelee ja herättää kiinnostuksen. Tilanteesta riippuen täydennämme valokuvaa grafiikalla tai visualisoimme viestit kokonaan graafiseen muotoon – mikä tavoitteisiin sitten parhaiteen vastaakaan!

 • Muu sisällöntuotanto

  Meiltä saa myös muuta sisällöntuotantoa edellä kuvattujen lisäksi. Voimme esimerkiksi muokata olemassa olevaa tekstiä vastaamaan yrityksen äänensävyä, laatia verkkosivuston tekstit ranskalaisten viivojen pohjalta, hoitaa mainosteksteille natiivikäännökset, pyöräyttää radiomainoksiin käsikirjoitukset tai laatia somesisällöt niin tekstein kuin kuvin. Ja paljon muuta!

 • Tehokkaassa ja kohderyhmälähtöisessä sisällöntuotannossa astuu apuun sisältöstrategia! Siinä määritellään kohderyhmään uppoava äänensävy eli tone-of-voice, selvitetään kohderyhmät tavoittavat markkinointiviestinnän kanavat, laaditaan viestinnän kiteytykset, muotoillaan mielenkiintoiset tarinat, ideoidaan teemat sisällöntuotannon tueksi ja huomioidaan tietenkin kaikessa myös hakukonelöydettävyys oikeine hakutermeineen. 

 • Huolella muotoillut viestit vaikuttavat vastaanottajaan ja tukevat tavoitteiden saavuttamista. Muotoilemme yrityksen toiminnan kiteyttävät sloganit, luomme kohderyhmälähtöiset pääviestit, hiomme hissipuheet ja visualisoimme viestinnän tarvittaessa vaikkapa infograafiksi. 

 • Kuinka voisimme auttaa sinua tänään? Tähän yksinkertaiseen lauseeseen kiteytyy sisältömarkkinoinnin idea. Sisältömarkkinoinnin tarkoituksena on tuottaa hyödyllistä ja laadukasta sisältöä, joka tavoittaa potentiaalisen asiakkaan juuri silloin, kun hän sitä tarvitsee. Sisältömarkkinoinnissa kulminoituu kaksi kärkeä: oikealla tavalla muotoillut sisällöt ja kohderyhmälähtöisesti valitut markkinointiviestinnän kanavat. 

 • Laadimme verkkosivustolle houkuttelevat palvelukuvaukset, puristamme yrityksen tarinan mielenkiintoiseen muotoon, mietimme verkkosivuston konversioon tähtäävät asiakaspolut ja huolehdimme sisällön hakukoneystävällisyydestä. 

 • Me emme tee sisällöntuotannossa hakuammuntaa, vaan käytämme aina dataa sisältöjen rakentamisen tukena. Toteutamme hakusanatutkimuksia eri työkaluilla, minkä avulla pystytään laatimaan verkkosivujen ja mainoksien sisällöt hakukonelöydettäviksi. Tällä varmistetaan, että potentiaaliset asiakkaat löytävät juuri teidän tarjoamanne palvelut tai tuotteet tehokkaasti.

 • Mainosteksteissä tärkeintä on huomioarvo ja kohderyhmään uppoava kieli. Ideoimme siis markkinointiviestintää varten iskevät otsikot, houkuttelevat kuvaustekstit ja vaikkapa Googlessa kohderyhmän edustajaa aktivoivat kehoitteet. Yksinkertaisuus on mainosteksteissä puhuttelevan kaunista, joten ei korulauseita, täytesanoja tai ylimääräisiä sivulauseita – keep it simple!

 • Mainostekstien tueksi kaivataan tietenkin mainoskuvat. Ideaalitilanteessa kuva ja teksti kommunikoivat keskenään ja välittävät vastaanottajalle viestin, joka pysäyttää, puhuttelee ja herättää kiinnostuksen. Tilanteesta riippuen täydennämme valokuvaa grafiikalla tai visualisoimme viestit kokonaan graafiseen muotoon – mikä tavoitteisiin sitten parhaiteen vastaakaan!

 • Meiltä saa myös muuta sisällöntuotantoa edellä kuvattujen lisäksi. Voimme esimerkiksi muokata olemassa olevaa tekstiä vastaamaan yrityksen äänensävyä, laatia verkkosivuston tekstit ranskalaisten viivojen pohjalta, hoitaa mainosteksteille natiivikäännökset, pyöräyttää radiomainoksiin käsikirjoitukset tai laatia somesisällöt niin tekstein kuin kuvin. Ja paljon muuta!


Sisällöntuotannolla ja viestinnän selkeydellä kilpailuetua

Te olette oman alanne erityisosaajia ja me omamme. Meille siis riittää, että saamme sisällöntuotannon eväiksi vaikkapa vain ranskalaiset viivat tai muut ajatuksen aihiot – me hoidamme niistä täysmittaiset, kohderyhmään uppoavat markkinointitekstit, viestintävälinekohtaisesti muotoiltuna tietenkin. 

Pyydä tarjous sisällöntuotannosta ja viestinnästä

Viestinnällä ja sisällöntuotannolla voi kasvattaa oman brändin arvoa valitun kohderyhmän keskuudessa. Viestitäänpä sitten www-sivuilla, somessa tai missä tahansa muualla, on tavoitteet hyvä olla kuitenkin kirkkaana mielessä. Tavoitteina voivat olla esimerkiksi kiinnostuksen herättäminen, vuorovaikutuksen rakentaminen, kilpailijoista erottautuminen, oston esteiden purkaminen tai asiakasuskollisuuteen panostaminen. Kokonaisvaltainen viestiminen ja aktiivinen sisällöntuotanto ovatkin erinomainen keino sitouttaa kohderyhmää.
Sanna Paakkonen
Sanna Paakkonen
Master of WTF Design, brändinrakentaja, perustajaosakas

Muut palvelut