Referenssi |Sisällöntuotanto & viestintä|

Kuopion kaupunki: IDK-hanke

Ihmiskeskeinen digitaalinen kunta (IDK) on hanke, jonka päämääränä on varautua digitalisaatiokehitykseen luomalla uusia asukas- ja käyttäjälähtöisiä palveluita sekä tapoja niiden tuottamiseen. WTF Design on yksi Kuopion kaupungin kilpailuttamista mainostoimistokumppaneista ja pääsi sen myötä mukaan varsin massiiviseen animointiprojektiin keväällä 2021.


Työ alkoi yhteisillä workshopeilla liittyen eri kehitysprojekteihin, joista jokaisen tavoitteena on edistää ja sujuvoittaa kuopiolaisten elämää, arkea sekä osallisuutta kaupungin yhteisiin asioihin. Lopputuloksena syntyi seitsemän animaatiota käsikirjoituksineen, storyboardeineen ja äänituotantoineen kahtena kieliversiona. Infograafien pohjalta tehdyissä animoinneissa käytettiin After Effects -ohjelmaa.

IDK-hanke edistää Kuopion tavoitteita kohti digitalisaation kypsyystasoa, jossa kunta pystyy toimimaan palvelu- ja kehitysalustana ja innovaatiotoiminnan kiihdyttäjänä vastaamaan globaaliin kysyntään. Kuopion kaupungin hallinnoimassa hankkeessa on toisena osatoteuttajana Savonia-ammattikorkeakoulu.

 

WTF Design Referenssit Kuopio IDK
WTF Design Referenssit Kuopio IDK
WTF Design Referenssit Kuopio IDK
WTF Design Referenssit Kuopio IDK
WTF Design Referenssit Kuopio IDK
Aika
2021
Palvelut

Storyboardien suunnittelu olemassa olevien infograafien pohjalta
Infograafien jatkojalostus vastaamaan animaation tarpeisiin
Spiikkien käsikirjoitus
Infograafien animointi
Äänituotanto yhteistyössä Tuupa Recordsin kanssa 

Jätä yhteydenottopyyntö

Vaaditaan
Vaaditaan
Vaaditaan
Vaaditaan

Vai haluatko kuulla lisää palveluistamme nyt heti? Siinä tapauksessa ota yhteyttä: