Brändinrakennus & luova suunnittelu|

Muodot brändiviestinnän ytimessä: Orgaaniset ja abstraktit muodot

Viestin välittymisen kannalta on olennaista tehdä perusteltuja ratkaisuja kaikessa visuaalisessa, mitä brändiin tai markkinoitavaan konseptiin liittyy. Kulttuurit ja historia ovat tutkitusti muovanneet ihmismielen näkemään tietyissä muodoissa samankaltaisia piirteitä, ja siten ne välittävät herättämiensä mielikuvien ja tunteiden kautta tietynlaisia viestejä. Tällöin puhutaan muotojen psykologiasta, johon perustuu kaikki visuaalisen ammattilaisen työpöydälle kuuluvat asiat.

Tässä artikkelissa tarkastellaan orgaanisia muotoja, abstrakteja muotoja sekä niiden psykologiaa brändi-ilmeen näkökulmasta. Kyseessä on jatko-osa Muodot brändiviestinnän ytimessä: Neliö, kolmio ja ympyrä -tekstille, joka kannattaakin lukea ensin. Siinä käydään läpi kolme yleisintä geometristä perusmuotoa, jotka useimmiten toimivat lähtökohtana esimerkiksi kuvituselementeissä, käyttöliittymäsuunnittelussa tai logosuunnittelussa.
 

WTFblogi_muodot_brandiviestinnan_ytimessa2_orgaaniset.png

Orgaaniset muodot
+ Eloisa | Lähestyttävä | Luonnollinen | Turvallinen

- Luonnosmainen | Epäjärjestelmällinen | Ennakoimaton

Orgaaniset eli luonnonmukaiset muodot ovat esittäviä muotoja, jotka kuvaavat ympärillämme olevia asioita tunnistettavasti. Useimmiten ne käsittävätkin luontoelementtejä, kuten kasveja tai eläimiä. Orgaanisiksi lasketaan myös joitakin ihmisten luomia muotoja, esimerkiksi musteroiskeita tai siveltimen vetoja esittävät grafiikat. Luontoa mukaileville muodoille tyypillisiä piirteitä ovat rouhevuus ja epäsäännöllisyys. Yleisesti ne koetaan usein eloisuutensa ja tuttuutensa vuoksi lähestyttävinä, mutta jokaisella luonnonkappaleella toki on lisäksi omat symboliikkansa tai mielleyhtymänsä.

Kuvituksissa, yritysilmeissä tai ikoneissa luontoon pohjautuvat grafiikat sopivat erityisesti luontoystävällisille brändeille, luomutuotteille ja ympäristön asioita ajaville tahoille.

 

WTFblogi_muodot_brandiviestinnan_ytimessa2_abstraktit.png

Abstraktit muodot
+ Mielikuvituksellinen  |  Konseptuaalinen  | Innovatiivinen | Järjestelmällinen

- Viileä | Rajoittunut | Impersoonallinen

Abstraktit muodot kuvaavat asioita konseptimaisemmalla tasolla ja sen sijaan, että ne esittäisivät tunnistettavasti vain tiettyä elementtiä, ne saattavat ilmentää useampaa ideaa tai asiaa samanaikaisesti. Nämä muodot herättävät uteliaisuutta ja ovat tulkinnanvaraisempia katsojalleen. Abstrakteiksi muodoiksi lasketaan esimerkiksi käyttöliittymän ikonit tai logoissa esiintyvät symbolit, joiden tulkinnat ovat usein universaalimpia. Ulkonäöltään ne voivat olla orgaanisten muotojen tapaan epäsäännöllisiä tai hyvin matemaattisia.

Abstraktit muodot visuaalisissa materiaaleissa sopivat modernille ja innovatiiviselle yritykselle tai tilanteisiin, joissa on mahdollista ja tarpeellista välittää sanatonta viestiä kuvan avulla sisältömäärän rajaamiseksi.

 

Muotokieli alleviivaa muotojen välittämät viestit

Olipa kyse orgaanisesta tai abstraktista muodosta, niiden tulkintaan vaikuttaa moni asia. Konseptin, katsojan aiempien kokemuksien, kulttuurin ja historian lisäksi myös kuvion yleisellä muotokielellä on vaikutusta asiaan. Muotokieli voi välittää mielikuvan joustavuudesta ja huolettomuudesta pehmeydellään, kestävyydestä ja staattisuudesta kulmikkuudellaan tai aktiivisuudesta ja äänekkyydestä terävyydellään.

Onko yritysilmeesi muodonmuutoksen kynnyksellä tai kaipaako strateginen ideasi visuaalista muotoilua? Varaa maksuton etätapaaminen, niin keskustellaan siitä, mitä voimme auttaa luomaan näkyväksi. Halutessasi myös esitellä tarpeita, ideoita ja ajatuksia etukäteen tarjouspyynnön yhteydessä.­­


Lue myös nämä